O časopise

ARS je umeleckohistorický vedecký recenzovaný časopis, ktorý vydáva Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied (od roku 2018 súčasť Centra vied o umení SAV) v Bratislave od roku 1967. Venuje sa dejinám výtvarného umenia a architektúry strednej Európy a ich európskemu kontextu od raného stredoveku až do súčasnosti. Mimoriadne vítané sú štúdie o umení na Slovensku a slovenskom umení. ARS slúži zároveň ako fórum pre reflektovanie teórie, metodológie a dejín historiografie umenia. Príspevky o svetovom umení sú tiež vítané.

ARS je časopis s otvoreným prístupom, ktorého obsah je voľne dostupný bez poplatku pre používateľa alebo inštitúciu. Používatelia môžu čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty článkov alebo ich používať na akékoľvek výskumné alebo nekomerčné účely bez toho, aby si vopred vyžiadali súhlas vydavateľa alebo autora. Otvorený prístup je k dispozícii pod licenciou Creative Commons CC BY 4.0.

V súčasnosti vychádza ARS dvakrát ročne a prináša štúdie v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

ISSN 0044-9008 (tlač) / ISSN 2729-7349 (online);

EV 5771/19

Časopis je zaradený v databázach:

SCOPUS (Elsevier)

EBSCO (Database of Elton B. Stephens Company)

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)