Aktuálne číslo / Current Issue

Ars 1/2022

Obsah / Contents

ŠTÚDIE / ARTICLES

Monika MITÁŠOVÁ
A. A. L. / A. L. L. alebo Ada (časť I.) (3)
A. A. L. / A. L. L. or Ada (Part I.)

Zora RUSINOVÁ
K problému nových systémov reprezentácie krajiny (20)
On the Problem of New Landscape Representation Systems

MATERÁLY / MATERIALS

Adrián KOBETIČ
Pôdorys chrámu v súčasnom umení. Príklad Larvy Bohdana Hostiňáka (44)
The Floor Plan of the Church in Contemporary Art. Example of the Painting Larva by Bohdan Hostiňák

Jakub HUBA
Kontextualizmus a imanentizmus v estetike Marcela Prousta (51)
Contextualism and Immanentism in Marcel Proust‘s Aesthetics

Matúš NOVOSAD
Album fantázií s Guidom Renim (59)
A Fantasy Album with Guido Reni