Výzva

Redakčná uzávierka pre číslo 2/2024 je 31. august 2024.