Výzva

Redakčná uzávierka pre číslo 1/2022 je 14. marec 2022; pre číslo 2/2022 31. august 2022.