Výzva

Redakčná uzávierka pre číslo 1/2021 je 28. február 2021; pre číslo 2/2021 31. august 2021.