Archív kategorií: Nezaradené

Aktuálne číslo / Current Issue Ars 2/2021 ŠTÚDIE / ARTICLES Bibiana PomfyováNebeský Jeruzalem – Šalamúnov chrám – kostol : sakralizácia kresťanskej architektúry (niekoľko téz k veľkej téme) (103)Heavenly Jerusalem – Solomon’s Temple – Church: The Sacralization of Christian Architecture (Some Small Words on a Big Topic) Przemysław WASZAKLocal and Supra-regional Significance of Romanesque Sculpture and… Čítať viac »